Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SAMORZĄDZIE

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach Samorządowych (Starostwa, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, jednostki organizacyjne). Dokumentacja ochrony danych osobowych jest ważna z wielu powodów. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej, jest kluczowe dla uniknięcia sankcji i grzywien. Prawidłowa dokumentacja pozwala na wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja pozwala na identyfikację i ocenę ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, a także na opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków zaradczych. Prowadzenie właściwej dokumentacji ochrony danych osobowych pomaga w wykazaniu odpowiedzialności oraz przejrzystości, co może zwiększyć zaufanie klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron. Dokumentacja ułatwia monitorowanie, ocenę i aktualizację procesów przetwarzania danych osobowych, co pozwala na optymalizację i ulepszanie tych procesów. Dokumentacja może być używana jako narzędzie szkoleniowe dla pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, pomagając im zrozumieć swoje obowiązki oraz znaczenie ochrony prywatności.

W przypadku naruszenia danych osobowych, prowadzenie właściwej dokumentacji pozwala na szybkie zidentyfikowanie źródła problemu, podjęcie odpowiednich działań naprawczych oraz właściwe powiadomienie zainteresowanych stron. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ułatwia współpracę z organami nadzorczymi, takimi jak inspektorzy ochrony danych, w przypadku kontroli czy audytów.

W związku z tym, dokumentacja ochrony danych osobowych odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu prywatnością oraz zabezpieczaniu danych, a jej prowadzenie jest niezbędne dla każdej organizacji przetwarzającej dane osobowe.

Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych w Jednostce Samorządowej

Dokumentacja została stworzona przez Inspektorów Ochrony Danych i cyberbezpieczeństwa którzy dopracowywali i dostosowywali ją do bieżących wymogów na podstawie własnych doświadczeń. Dokumentacja ta niejednokrotnie była przedmiotem kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Dokumentacja ODO

W SAMORZĄDZIE

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach Samorządowych (Starostwa, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, jednostki organizacyjne).
Dokumentacja została stworzona przez Inspektorów Ochrony Danych w jednostkach Samorządowych którzy dopracowywali i dostosowywali ją do bieżących wymogów na podstawie własnych doświadczeń. Dokumentacja ta niejednokrotnie była przedmiotem kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W skład dokumentacji wchodzi:

Polityka Ochrony Danych Osobowych - maksymalnie rozszerzona wersja do dostosowania w poszczególnych jednostkach.

- Załącznik nr 01 - Upoważnienie i Oświadczenie pracownika dotyczące przetwarzania danych osobowych;

- Załącznik nr 02 - Rejestr upoważnień;

- Załącznik nr 03 - Wykaz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;

- Załącznik nr 04 - Wykaz kategorii danych osobowych;

- Załącznik nr 05 - Plan sprawdzeń;

- Załącznik nr 06 - Sprawozdanie ze sprawdzenia;

- Załącznik nr 07 - Oświadczenie o przeszkoleniu z zakresu Ochrony Danych Osobowych;

- Załącznik nr 08 - Wykaz Identyfikatorów;

Polityka Zarządzania Systemem Teleinformatycznym.

- Złącznik nr 1 - Pytania Informatyczne - Zestaw pytań skierowany do działu IT odnośnie systemów informatycznych i ich zabezpieczeń;

Polityka Ciągłości Działania - dokument określa wymagania w zakresie wdrażania i realizacji działań, zapewniających ciągłość przetwarzania informacji;

Szacowanie Ryzyka  - wzory;

Umowa powierzenia: - wzór umowy powierzenia, rejestr umów powierzenia danych osobowych;

Procedury - 30 procedur (zarządzania korespondencją indywidualną, procedura nagrywania i transmisji dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Miejskiej, procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, procedura retencji danych osobowych i wiele innych przydatnych w pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych i bezpieczeństwa danych w Jednostkach Samorządowych);

Zgody - wzory zgód (wizerunek, rekrutacja, granty i inne);
Instrukcja postepowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
Klauzule Informacyjne - Łącznie 75 Klauzul Informacyjnych podzielone na 15 wydziałów.
Rejestr czynności;
Rejestr kategorii czynności przetwarzania;

Cena: 249

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SAMORZĄDZIE

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach Samorządowych (Starostwa, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, jednostki organizacyjne).
Dokumentacja została stworzona przez Inspektorów Ochrony Danych w jednostkach Samorządowych którzy dopracowywali i dostosowywali ją do bieżących wymogów na podstawie własnych doświadczeń. Dokumentacja ta niejednokrotnie była przedmiotem kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
W skład dokumentacji wchodzi:

Polityka Ochrony Danych Osobowych - maksymalnie rozszerzona wersja do dostosowania w poszczególnych jednostkach.

- Załącznik nr 01 - Upoważnienie i Oświadczenie pracownika dotyczące przetwarzania danych osobowych;

- Załącznik nr 02 - Rejestr upoważnień;

- Załącznik nr 03 - Wykaz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;

- Załącznik nr 04 - Wykaz kategorii danych osobowych;

- Załącznik nr 05 - Plan sprawdzeń;

- Załącznik nr 06 - Sprawozdanie ze sprawdzenia;

- Załącznik nr 07 - Oświadczenie o przeszkoleniu z zakresu Ochrony Danych Osobowych;

- Załącznik nr 08 - Wykaz Identyfikatorów;

Polityka Zarządzania Systemem Teleinformatycznym.

- Złącznik nr 1 - Pytania Informatyczne - Zestaw pytań skierowany do działu IT odnośnie systemów informatycznych i ich zabezpieczeń;

Polityka Ciągłości Działania - dokument określa wymagania w zakresie wdrażania i realizacji działań, zapewniających ciągłość przetwarzania informacji;

Szacowanie Ryzyka  - wzory;

Umowa powierzenia: - wzór umowy powierzenia, rejestr umów powierzenia danych osobowych;

Procedury - 30 procedur (zarządzania korespondencją indywidualną, procedura nagrywania i transmisji dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Miejskiej, procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, procedura retencji danych osobowych i wiele innych przydatnych w pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych i bezpieczeństwa danych w Jednostkach Samorządowych);

Zgody - wzory zgód (wizerunek, rekrutacja, granty i inne);
Instrukcja postepowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
Klauzule Informacyjne - Łącznie 75 Klauzul Informacyjnych podzielone na 15 wydziałów.
Rejestr czynności;
Rejestr kategorii czynności przetwarzania;

Cena: 249 zł

Kontakt

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

Facebook

LinkedIn

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Santander Bank Polska: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych
Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

 

Facebook

LinkedIn

Santander BP: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  –  POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

© 2023 Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji. Wszelkie prawa zastrzeżone.