Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOTACH MEDYCZNYCH

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w podmiotach medycznych (szpitale, przychodnie, prywatne gabinety lekarskie). Dokumentacja ochrony danych osobowych jest ważna z wielu powodów. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej, jest kluczowe dla uniknięcia sankcji i grzywien. Prawidłowa dokumentacja pozwala na wykazanie zgodności z obowiązującymi przepisami.

Dokumentacja pozwala na identyfikację i ocenę ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych, a także na opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków zaradczych. Prowadzenie właściwej dokumentacji ochrony danych osobowych pomaga w wykazaniu odpowiedzialności oraz przejrzystości, co może zwiększyć zaufanie klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron. Dokumentacja ułatwia monitorowanie, ocenę i aktualizację procesów przetwarzania danych osobowych, co pozwala na optymalizację i ulepszanie tych procesów. Dokumentacja może być używana jako narzędzie szkoleniowe dla pracowników odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, pomagając im zrozumieć swoje obowiązki oraz znaczenie ochrony prywatności.

W przypadku naruszenia danych osobowych, prowadzenie właściwej dokumentacji pozwala na szybkie zidentyfikowanie źródła problemu, podjęcie odpowiednich działań naprawczych oraz właściwe powiadomienie zainteresowanych stron. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ułatwia współpracę z organami nadzorczymi, takimi jak inspektorzy ochrony danych, w przypadku kontroli czy audytów.

W związku z tym, dokumentacja ochrony danych osobowych odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu prywatnością oraz zabezpieczaniu danych, a jej prowadzenie jest niezbędne dla każdej organizacji przetwarzającej dane osobowe.

Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych w Podmiotach Medycznych

Dokumentacja została stworzona przez Inspektorów Ochrony Danych i cyberbezpieczeństwa którzy dopracowywali i dostosowywali ją do bieżących wymogów na podstawie własnych doświadczeń. Dokumentacja ta niejednokrotnie była przedmiotem kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Dokumentacja ODO

W PODMIOTACH MEDYCZNYCH

Pakiet gotowej dokumentacji obejmuje:
1. Polityka Ochrony Danych Osobowych: dokument opisujący, jak podmiot medyczny zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia dane osobowe pacjentów oraz innych osób, których dane są przetwarzane. Opisuje również zasady, procedury i standardy techniczne oraz organizacyjne, mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych przed przypadkowym czy też nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem, zmianą czy ujawnieniem.
2. Polityka Zarządzania Systemem Teleinformatycznych – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, opis i zabezpieczenia.
3. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych: spis wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych, w tym celów i podstaw prawnych przetwarzania, rodzajów danych, kategorii osób, których dane dotyczą, oraz okresów przechowywania danych.
4. Analiza ryzyka: ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych oraz ocena prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków naruszeń dla osób, których dane dotyczą.
5. Polityka Ciągłości Działania - dokument określa wymagania w zakresie wdrażania i realizacji działań, zapewniających ciągłość przetwarzania informacji;
6. Rejestry umów powierzenia danych oraz szablony umów z podmiotami przetwarzającymi: pisemne porozumienia z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu podmiotu medycznego, określające zakres, cele, czas trwania oraz warunki przetwarzania danych.
7. Procedury zgłaszania naruszeń oraz rejestr naruszeń: opis procedur, które mają być stosowane w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, w tym zgłaszania takich incydentów do organów nadzorczych oraz informowania osób, których dane dotyczą.
8. Procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą: opis procedur, które mają być stosowane w celu umożliwienia realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, takich jak prawo dostępu, sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania danych.
9. Zgody - wzory zgód (wizerunek, rekrutacja, granty i inne);
10. Plan sprawdzeń oraz protokół ze sprawdzenia: regularne przeglądy i kontrole wewnętrzne mające na celu sprawdzenie, czy podmiot medyczny stosuje się do obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych procedur i polityk związanych z ochroną danych osobowych.

Cena: 249

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W PODMIOTACH MEDYCZNYCH

Pakiet gotowej dokumentacji obejmuje:
1. Polityka Ochrony Danych Osobowych: dokument opisujący, jak podmiot medyczny zbiera, przechowuje, przetwarza i udostępnia dane osobowe pacjentów oraz innych osób, których dane są przetwarzane. Opisuje również zasady, procedury i standardy techniczne oraz organizacyjne, mające na celu zapewnienie ochrony danych osobowych przed przypadkowym czy też nieuprawnionym dostępem, utratą, zniszczeniem, zmianą czy ujawnieniem.

2. Polityka Zarządzania Systemem Teleinformatycznych – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, opis i zabezpieczenia.

3. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych: spis wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych, w tym celów i podstaw prawnych przetwarzania, rodzajów danych, kategorii osób, których dane dotyczą, oraz okresów przechowywania danych.

4. Analiza ryzyka: ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych oraz ocena prawdopodobieństwa i potencjalnych skutków naruszeń dla osób, których dane dotyczą.

5. Polityka Ciągłości Działania - dokument określa wymagania w zakresie wdrażania i realizacji działań, zapewniających ciągłość przetwarzania informacji;

6. Rejestry umów powierzenia danych oraz szablony umów z podmiotami przetwarzającymi: pisemne porozumienia z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu podmiotu medycznego, określające zakres, cele, czas trwania oraz warunki przetwarzania danych.

7. Procedury zgłaszania naruszeń oraz rejestr naruszeń: opis procedur, które mają być stosowane w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, w tym zgłaszania takich incydentów do organów nadzorczych oraz informowania osób, których dane dotyczą.

8. Procedury realizacji praw osób, których dane dotyczą: opis procedur, które mają być stosowane w celu umożliwienia realizacji praw osób, których dane są przetwarzane, takich jak prawo dostępu, sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania danych.

9. Zgody - wzory zgód (wizerunek, rekrutacja, granty i inne);

10. Plan sprawdzeń oraz protokół ze sprawdzenia: regularne przeglądy i kontrole wewnętrzne mające na celu sprawdzenie, czy podmiot medyczny stosuje się do obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych procedur i polityk związanych z ochroną danych osobowych.


Cena: 249 zł

Kontakt

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

Facebook

LinkedIn

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Santander Bank Polska: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych
Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

 

Facebook

LinkedIn

Santander BP: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  –  POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

© 2023 Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji. Wszelkie prawa zastrzeżone.