Szkolenie RODO w samorządzie - ochrona danych osobowych

Praca jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Wstęp Praca jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych polega na zapewnieniu zgodności działań organizacji z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Inspektor odpowiada za monitorowanie i kontrolowanie przetwarzania danych, opracowywanie polityk i procedur związanych z ochroną danych oraz szkolenie pracowników. Jest to stanowisko wymagające wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz umiejętności analitycznych i komunikacyjnych. Jak […]

Wdrożenie RODO - Ochrona Danych Osobowych

Wdrożenie RODO (Ochrona Danych Osobowych)

Wstęp Wdrożenie RODO (Ochrona Danych Osobowych) to proces dostosowania działań organizacji do wymogów unijnej regulacji dotyczącej ochrony danych osobowych. Wprowadzenie RODO ma na celu zapewnienie większej ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych, a także zwiększenie świadomości w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wdrożenie RODO wymaga od organizacji przeprowadzenia audytu danych, opracowania polityki prywatności oraz wdrożenia odpowiednich […]

Audyt Dostępności Architektonicznej

Audyt Dostępności Architektonicznej

Wstęp Audyt Dostępności Architektonicznej to proces oceny i analizy obiektów budowlanych pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Celem audytu jest identyfikacja barier architektonicznych oraz wskazanie sposobów ich usunięcia lub zminimalizowania. Dzięki temu osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z budynków i przestrzeni publicznych, co wpływa na ich integrację społeczną i poprawę jakości życia. […]