SZKOLENIE

Cyberbezpieczeństwo w Jednostce Samorządowej

Jednostki samorządowe przechowują wiele danych osobowych obywateli, takich jak dane dotyczące podatków, rejestracji pojazdów czy świadczeń społecznych. Właściwe zabezpieczenie tych danych jest konieczne, aby zapobiec wyciekom, które mogą prowadzić do naruszenia prywatności, a nawet do kradzieży tożsamości.

Samorząd zapewnia wiele ważnych usług dla swojej społeczności, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, transport i ochrona porządku publicznego. Atak na infrastrukturę IT samorządu może prowadzić do zakłóceń tych usług, co może wpłynąć negatywnie na życie mieszkańców. Ataki na systemy sieci energetycznych, wodociągów czy systemów transportowych mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak przerwy w dostawie energii elektrycznej czy zakłócenia w dostawie wody.

Bezpieczne i sprawne systemy informatyczne są kluczowe dla utrzymania zaufania obywateli do instytucji samorządowych. Incydenty związane z cyberbezpieczeństwem mogą zaszkodzić reputacji samorządu i zmniejszyć zaufanie społeczności do jego działań. Ataki na systemy informatyczne samorządów mogą prowadzić do znacznych kosztów finansowych związanych z naprawą uszkodzonych systemów, ponownym wdrożeniem usług, odszkodowaniami dla poszkodowanych osób czy też utratą przychodów związanych z przestojami.

Samorządy są zobowiązane do przestrzegania wielu przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej. Zapewnienie zgodności z tymi przepisami jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również kluczowym elementem odpowiedzialności wobec obywateli.

SZKOLENIE

Cyberbezpieczeństwo w Jednostce Samorządowej

Jednostki samorządowe przechowują wiele danych osobowych obywateli, takich jak dane dotyczące podatków, rejestracji pojazdów czy świadczeń społecznych. Właściwe zabezpieczenie tych danych jest konieczne, aby zapobiec wyciekom, które mogą prowadzić do naruszenia prywatności, a nawet do kradzieży tożsamości.

Samorząd zapewnia wiele ważnych usług dla swojej społeczności, takich jak edukacja, opieka zdrowotna, transport i ochrona porządku publicznego. Atak na infrastrukturę IT samorządu może prowadzić do zakłóceń tych usług, co może wpłynąć negatywnie na życie mieszkańców. Ataki na systemy sieci energetycznych, wodociągów czy systemów transportowych mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak przerwy w dostawie energii elektrycznej czy zakłócenia w dostawie wody.

Bezpieczne i sprawne systemy informatyczne są kluczowe dla utrzymania zaufania obywateli do instytucji samorządowych. Incydenty związane z cyberbezpieczeństwem mogą zaszkodzić reputacji samorządu i zmniejszyć zaufanie społeczności do jego działań. Ataki na systemy informatyczne samorządów mogą prowadzić do znacznych kosztów finansowych związanych z naprawą uszkodzonych systemów, ponownym wdrożeniem usług, odszkodowaniami dla poszkodowanych osób czy też utratą przychodów związanych z przestojami.

Samorządy są zobowiązane do przestrzegania wielu przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, takich jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w Unii Europejskiej. Zapewnienie zgodności z tymi przepisami jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również kluczowym elementem odpowiedzialności wobec obywateli.


Plan szkolenia:

DZIEŃ 1.

Wprowadzenie (1 godzina)
1.1. Cel szkolenia i oczekiwane rezultaty
1.2. Podstawowe informacje o cyberbezpieczeństwie
1.3. Istotność cyberbezpieczeństwa w samorządzie
Zagrożenia cybernetyczne
(2 godziny)
2.1. Rodzaje zagrożeń cybernetycznych (np. phishing, ransomware, ataki DDoS)
2.2. Przykłady incydentów dotyczących samorządów
2.3. Skutki incydentów i koszty związane z naruszeniem bezpieczeństwa
Podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa
(2 godziny)
3.1. Higiena haseł i autentykacja wieloskładnikowa
3.2. Zasady bezpiecznego korzystania z poczty e-mail
3.3. Ochrona urządzeń i sieci przed nieautoryzowanym dostępem
3.4. Regularne aktualizacje oprogramowania i systemów
Rola pracowników samorządu w cyberbezpieczeństwie
(1 godzina)
4.1. Świadomość zagrożeń i odpowiedzialność
4.2. Szkolenia i warsztaty dla pracowników
4.3. Raportowanie incydentów i podejrzanej działalności

DZIEŃ 2.

Polityka cyberbezpieczeństwa w samorządzie (2 godziny)
5.1. Tworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa
5.2. Określanie odpowiedzialności i ról
5.3. Wsparcie ze strony kierownictwa
5.4. Monitorowanie i audyt bezpieczeństwa
Zarządzanie incydentami i reagowanie na incydenty
(2 godziny)
6.1. Plan reagowania na incydenty
6.2. Procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
6.3. Analiza przyczyn incydentów i wyciąganie wniosków
6.4. Współpraca z organami ścigania i firmami specjalistycznymi
Zabezpieczanie systemów i danych samorządowych
(2 godziny)
7.1. Architektura bezpieczeństwa i segmentacja sieci
7.2. Szyfrowanie danych w transmisji i przechowywaniu
7.3. Zarządzanie dostępem do danych i zasobów
7.4. Bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych

Plan szkolenia

Cyberbezpieczeństwo w Jednostce Samorządowej

DZIEŃ 1.

Wprowadzenie (1 godzina)
1.1. Cel szkolenia i oczekiwane rezultaty
1.2. Podstawowe informacje o cyberbezpieczeństwie
1.3. Istotność cyberbezpieczeństwa w samorządzie
Zagrożenia cybernetyczne (2 godziny)
2.1. Rodzaje zagrożeń cybernetycznych (np. phishing, ransomware, ataki DDoS)
2.2. Przykłady incydentów dotyczących samorządów
2.3. Skutki incydentów i koszty związane z naruszeniem bezpieczeństwa
Podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa (2 godziny)
3.1. Higiena haseł i autentykacja wieloskładnikowa
3.2. Zasady bezpiecznego korzystania z poczty e-mail
3.3. Ochrona urządzeń i sieci przed nieautoryzowanym dostępem
3.4. Regularne aktualizacje oprogramowania i systemów
Rola pracowników samorządu w cyberbezpieczeństwie
(1 godzina)
4.1. Świadomość zagrożeń i odpowiedzialność
4.2. Szkolenia i warsztaty dla pracowników
4.3. Raportowanie incydentów i podejrzanej działalności

DZIEŃ 2.

Polityka cyberbezpieczeństwa w samorządzie
(2 godziny)
5.1. Tworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa
5.2. Określanie odpowiedzialności i ról
5.3. Wsparcie ze strony kierownictwa
5.4. Monitorowanie i audyt bezpieczeństwa
Zarządzanie incydentami i reagowanie na incydenty
(2 godziny)
6.1. Plan reagowania na incydenty
6.2. Procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
6.3. Analiza przyczyn incydentów i wyciąganie wniosków
6.4. Współpraca z organami ścigania i firmami specjalistycznymi
Zabezpieczanie systemów i danych samorządowych
(2 godziny)
7.1. Architektura bezpieczeństwa i segmentacja sieci
7.2. Szyfrowanie danych w transmisji i przechowywaniu
7.3. Zarządzanie dostępem do danych i zasobów
7.4. Bezpieczne przechowywanie kopii zapasowych

Szkolenie “Cyberbezpieczeństwo w Jednostce Samorządowej” poprowadzi doświadczeni IOD:

Mariusz Kania – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów informatycznych, szczególnie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa. W oparciu o wyniki audytów przygotowuje i wdraża instrukcje zarządzania systemami informatycznymi. Od kilku lat Inspektor Ochrony Danych w Jednostkach Samorządowych oraz w sektorze prywatnym.

Cena: 899 zł netto*
*szkolenie zwolnione z podatku VAT dla instytucji finansujących szkolenie w 70% ze środków publicznych.
Terminy najbliższych szkoleń:
13-14 kwietnia 2023 - 8:00 - 14:30 - 6 wolnych miejsc
11-12 maja 2023 - 8:00 - 14:30 - 8 wolnych miejsc
08-09 czerwca 2023 - 8:00 - 14:30 - 8 wolnych miejsc
Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

 

Facebook

LinkedIn

Santander BP: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Cena: 899 zł netto*
*szkolenie zwolnione z podatku VAT dla instytucji finansujących szkolenie w 70% ze środków publicznych.
Terminy najbliższych szkoleń:
13-14 kwietnia 2023 - 8:00 - 14:30 - 6 wolnych miejsc
11-12 maja 2023 - 8:00 - 14:30 - 8 wolnych miejsc
08-09 czerwca 2023 - 8:00 - 14:30 - 8 wolnych miejsc

Szkolenie “Cyberbezpieczeństwo w Jednostce Samorządowej” poprowadzi:

Mariusz Kania – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów informatycznych, szczególnie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa. W oparciu o wyniki audytów przygotowuje i wdraża instrukcje zarządzania systemami informatycznymi. Od kilku lat Inspektor Ochrony Danych w Jednostkach Samorządowych oraz w sektorze prywatnym.

Kontakt

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

Facebook

LinkedIn

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Santander Bank Polska: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  –  POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

© 2023 Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji. Wszelkie prawa zastrzeżone.