Rynek 5/6 59-220 Legnica
Telefon: +48 795 572 491

COMPLIANCE OFFICER

Compliance Officer, znany również jako Specjalista ds. Zgodności, jest kluczowym graczem w każdej organizacji, który zapewnia, że firma działa w pełnej zgodności z wszelkimi zewnętrznymi regulacjami i wewnętrznymi politykami.

Obowiązki Compliance Officera polegają na:

♦  Analizie regulaminu wewnętrznego (statutu) pod kątem ewentualnych nieprawidłowości.

♦  Analizie budżetowej w celu zminimalizowania ryzyka strat oraz zwiększenia zysków.

♦  Wprowadzeniu możliwości zgłaszania nieprawidłowości, zachowań prowadzących do utraty reputacji oraz strat finansowych poprzez stworzenie kanału zgłoszeń (zgłoszenia anonimowe) a także wprowadzenie możliwości osobistej rozmowy z osobą odpowiedzialną za prawidłowe działanie (skargi i wnioski).

♦  Analizie omawianych w pkt. 3 zgłoszeń, określeniu ryzyka ich występowania, a także stworzeniu przepisów oraz schematów zapobiegających występowaniu ryzyka.

♦  W chwili ujawnienia podejrzenia popełnienia czynów zabronionych pod groźbą kary zabezpieczeniu wszelkich dowodów w sprawie, przeprowadzenie postępowania wewnętrznego, w przypadku konieczności – zawiadomieniu organów ścigania a także współpraca z nimi.

♦  Opracowaniu kodeksu etycznego.

♦  Wprowadzeniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility) polegających na uwzględnianiu interesów społecznych, relacji z pracownikami a także aspektów środowiskowych, co doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa/ instytucji.

♦  Zapobieganiu wystąpienia zjawiska korupcji poprzez cykliczne szkolenie, a także przedstawieniu konsekwencji wynikających z danego procederu.

♦  Stworzeniu i wdrożenie planu ciągłości działania instytucji / przedsiębiorstwa (Business Continuity Plan), który ma zastosowanie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji takich jak pożar, katastrofy naturalne, przerwy w dostawie surowców i materiałów i wielu podobnych zdarzeń.

♦  Wykonaniu czynności kontrolnych po wprowadzeniu przepisów lub schematów działania oraz analiza stosowania się do nich (audyt wewnętrzny)

 ♦  Przygotowywanie raportów dla zarządu na temat statusu zgodności firmy.

Zalety zatrudnienia Compliance Officer:

Minimalizacja ryzyka: Compliance Officer pomaga identyfikować i zarządzać ryzykiem związanym z niezgodnością, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych.

Oszczędność kosztów: Poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem i unikanie grzywien, kary i kosztów związanych z niezgodnością, Compliance Officer może przyczynić się do znacznych oszczędności dla firmy.

Reputacja firmy: Compliance Officer pomaga utrzymać i poprawiać reputację firmy, zapewniając zgodność z etyką i najlepszymi praktykami branżowymi.

Oszczędności generowane przez Compliance Officer:

Compliance Officer może generować oszczędności na wiele sposobów:

Unikanie kar i grzywien: Niezgodność może prowadzić do ogromnych grzywien i kar. Compliance Officer pomaga zapobiegać takim sytuacjom poprzez ciągłe monitorowanie i egzekwowanie zgodności.

Zmniejszanie kosztów operacyjnych: Poprzez identyfikację i eliminację nieefektywnych procesów i praktyk, Compliance Officer może pomóc zmniejszyć koszty operacyjne.

Zapobieganie utracie reputacji: Skandale związane z niezgodnością mogą szkodzić reputacji firmy, co z kolei może prowadzić do utraty klientów i wpływów. Compliance Officer pomaga unikać takich sytuacji.

Pamiętaj, że Compliance Officer to kluczowy element skutecznego zarządzania firmą. Zatrudnienie doświadczonego i kompetentnego Compliance Officera to inwestycja, która zwróci się wielokrotnie.

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

 

Facebook

LinkedIn

Santander BP: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Kontakt

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

Facebook

LinkedIn

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Santander Bank Polska: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  –  POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

© 2023 Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji. Wszelkie prawa zastrzeżone.