SZKOLENIE

Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Postępowanie uregulowane w KPA jest tzw. ogólnym postępowaniem administracyjnym. Celem bezpośrednim tego postępowania jest wiążące ustalenie konsekwencji norm prawa materialnego, w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata w sprawie indywidualnej, przez organ administracji publicznej w formie decyzji.

W trakcie szkolenia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyczny sposób przedstawiona zostanie wiedza umożliwiająca prawidłowe i bezpieczne stosowanie przepisów KPA w bieżącej pracy. Uczestnicy szkolenia będą mogli odnieść się do doświadczeń w stosowaniu przepisów oraz skonfrontować swoją wiedzę z uczestnikami szkolenia i ekspertem.

Szkolenie KPA adresujemy do praktyków – pracowników organów administracji publicznej (administracji centralnej i samorządowej), którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów i radców prawnych zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.

SZKOLENIE

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Postępowanie uregulowane w KPA jest tzw. ogólnym postępowaniem administracyjnym. Celem bezpośrednim tego postępowania jest wiążące ustalenie konsekwencji norm prawa materialnego, w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata w sprawie indywidualnej, przez organ administracji publicznej w formie decyzji.

W trakcie szkolenia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyczny sposób przedstawiona zostanie wiedza umożliwiająca prawidłowe i bezpieczne stosowanie przepisów KPA w bieżącej pracy. Uczestnicy szkolenia będą mogli odnieść się do doświadczeń w stosowaniu przepisów oraz skonfrontować swoją wiedzę z uczestnikami szkolenia i ekspertem.

Szkolenie KPA adresujemy do praktyków – pracowników organów administracji publicznej (administracji centralnej i samorządowej), którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów i radców prawnych zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.


Plan szkolenia:

1. Podstawy funkcjonowania Urzędu – przepisy ustrojowe oraz materialnoprawne.
2. Przyjazny język urzędowy – komunikacja pisemna, poprawny przekaz informacji, zasady prostego języka urzędowego.
a. Przyjazny język urzędowy
b. Zasady komunikacji pisemnej
c. Porady językowe
3. Podstawy kodeksu postepowania administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian – stosowanie praktyczne.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych – podstawy, niezbędne elementy decyzji administracyjnej, zasady.
5. Tryby nadzwyczajne wznowienia postepowań administracyjnych i uchylenia decyzji administracyjnych.
6. Podstawy zamówień publicznych do 130 tys. zł oraz tryb podstawowy w Prawie Zamówień Publicznych
7. Podstawy Prawa zamówień publicznych w praktyce.
8. Zasady konstruowania umów w administracji publicznej – podstawy, przedmiot, niezbędne wymagania.
9. Redagowanie tekstów aktów prawnych – uchwał, zarządzeń, regulaminów wewnętrznych.
10. Obsługa interesantów w Urzędzie – jak radzić sobie w sytuacjach trudnych w kontakcie z Klientem?
11. Udzielanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania dotacji w jednostce samorządu terytorialnego.
12. Ochrona danych osobowych w Urzędzie.
13. Bezpieczeństwo informacji w jednostce samorządu terytorialnego.
14. Instrukcja kancelaryjna – prawidłowy obieg dokumentów, zasady bezpieczeństwa, prowadzenie metryki, spis spraw, czynności kancelaryjne.
a. Mieszany obieg dokumentów – tradycyjny i elektroniczny, a instrukcja kancelaryjna.
b. Zasady bezpieczeństwa w elektronicznym obiegu dokumentów.
c. Pojęcie nośnika danych w związku z obiegiem dokumentów.
d. Instrukcja kancelaryjna – zasady i podstawy prawne.
e. Czynności kancelaryjne w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
f. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym
g. Jak założyć prawidłowo sprawę w systemie tradycyjnym?
h. Prowadzenie spisu spraw w systemie tradycyjnym.
i. Metryka sprawy – podstawy prawne, właściwe prowadzenie.
j. KPA i inne akty prawne związane z prowadzeniem spraw administracyjnych.
k. Obowiązki archiwizacyjne.

Plan szkolenia

Kodeks Postępowania Administracyjnego.

1. Podstawy funkcjonowania Urzędu – przepisy ustrojowe oraz materialnoprawne.
2. Przyjazny język urzędowy – komunikacja pisemna, poprawny przekaz informacji, zasady prostego języka urzędowego.
a. Przyjazny język urzędowy
b. Zasady komunikacji pisemnej
c. Porady językowe
3. Podstawy kodeksu postepowania administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian – stosowanie praktyczne.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych – podstawy, niezbędne elementy decyzji administracyjnej, zasady.
5. Tryby nadzwyczajne wznowienia postepowań administracyjnych i uchylenia decyzji administracyjnych.
6. Podstawy zamówień publicznych do 130 tys. zł oraz tryb podstawowy w Prawie Zamówień Publicznych
7. Podstawy Prawa zamówień publicznych w praktyce.
8. Zasady konstruowania umów w administracji publicznej – podstawy, przedmiot, niezbędne wymagania.
9. Redagowanie tekstów aktów prawnych – uchwał, zarządzeń, regulaminów wewnętrznych.
10. Obsługa interesantów w Urzędzie – jak radzić sobie w sytuacjach trudnych w kontakcie z Klientem?
11. Udzielanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania dotacji w jednostce samorządu terytorialnego.
12. Ochrona danych osobowych w Urzędzie.
13. Bezpieczeństwo informacji w jednostce samorządu terytorialnego.
14. Instrukcja kancelaryjna – prawidłowy obieg dokumentów, zasady bezpieczeństwa, prowadzenie metryki, spis spraw, czynności kancelaryjne.
a. Mieszany obieg dokumentów – tradycyjny i elektroniczny, a instrukcja kancelaryjna.
b. Zasady bezpieczeństwa w elektronicznym obiegu dokumentów.
c. Pojęcie nośnika danych w związku z obiegiem dokumentów.
d. Instrukcja kancelaryjna – zasady i podstawy prawne.
e. Czynności kancelaryjne w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
f. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym
g. Jak założyć prawidłowo sprawę w systemie tradycyjnym?
h. Prowadzenie spisu spraw w systemie tradycyjnym.
i. Metryka sprawy – podstawy prawne, właściwe prowadzenie.
j. KPA i inne akty prawne związane z prowadzeniem spraw administracyjnych.
k. Obowiązki archiwizacyjne.

Szkolenie “Kodeks Postępowania Administracyjnego” poprowadzą doświadczeni IOD:

Mariusz Kania – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów informatycznych, szczególnie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa. W oparciu o wyniki audytów przygotowuje i wdraża instrukcje zarządzania systemami informatycznymi. Od kilku lat Inspektor Ochrony Danych w Jednostkach Samorządowych oraz w sektorze prywatnym.

Cena: 599 zł netto*
*szkolenie zwolnione z podatku VAT dla instytucji finansujących szkolenie w 70% ze środków publicznych.
Terminy najbliższych szkoleń:
21.04.2023 - 8:00 - 14:30 - 7 wolnych miejsc
19.05.2023 - 8:00 - 14:30 - 3 wolne miejsca
16.06.2023 - 8:00 - 14:30 - 4 wolne miejsca
Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

 

Facebook

LinkedIn

Santander BP: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Cena: 599 zł netto*
*szkolenie zwolnione z podatku VAT dla instytucji finansujących szkolenie w 70% ze środków publicznych.
Terminy najbliższych szkoleń:
21.04.2023 - 8:00 - 14:30
- 7 wolnych miejsc
19.05.2023 - 8:00 - 14:30
- 3 wolne miejsca
16.06.2023 - 8:00 - 14:30
- 4 wolne miejsca

Kontakt

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

Facebook

LinkedIn

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Santander Bank Polska: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  –  POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

© 2023 Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji. Wszelkie prawa zastrzeżone.