Rynek 5/6 59-220 Legnica
Telefon: +48 795 572 491

SZKOLENIE

Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Postępowanie uregulowane w KPA jest tzw. ogólnym postępowaniem administracyjnym. Celem bezpośrednim tego postępowania jest wiążące ustalenie konsekwencji norm prawa materialnego, w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata w sprawie indywidualnej, przez organ administracji publicznej w formie decyzji.

W trakcie szkolenia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyczny sposób przedstawiona zostanie wiedza umożliwiająca prawidłowe i bezpieczne stosowanie przepisów KPA w bieżącej pracy. Uczestnicy szkolenia będą mogli odnieść się do doświadczeń w stosowaniu przepisów oraz skonfrontować swoją wiedzę z uczestnikami szkolenia i ekspertem.

Szkolenie KPA adresujemy do praktyków – pracowników organów administracji publicznej (administracji centralnej i samorządowej), którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów i radców prawnych zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.

SZKOLENIE

Kodeks Postępowania Administracyjnego

Postępowanie uregulowane w KPA jest tzw. ogólnym postępowaniem administracyjnym. Celem bezpośrednim tego postępowania jest wiążące ustalenie konsekwencji norm prawa materialnego, w odniesieniu do konkretnie oznaczonego adresata w sprawie indywidualnej, przez organ administracji publicznej w formie decyzji.

W trakcie szkolenia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego w praktyczny sposób przedstawiona zostanie wiedza umożliwiająca prawidłowe i bezpieczne stosowanie przepisów KPA w bieżącej pracy. Uczestnicy szkolenia będą mogli odnieść się do doświadczeń w stosowaniu przepisów oraz skonfrontować swoją wiedzę z uczestnikami szkolenia i ekspertem.

Szkolenie KPA adresujemy do praktyków – pracowników organów administracji publicznej (administracji centralnej i samorządowej), którzy stosują przepisy KPA i rozpatrują sprawy administracyjne oraz do adwokatów i radców prawnych zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.


Plan szkolenia:

1. Podstawy funkcjonowania Urzędu – przepisy ustrojowe oraz materialnoprawne.
2. Przyjazny język urzędowy – komunikacja pisemna, poprawny przekaz informacji, zasady prostego języka urzędowego.
a. Przyjazny język urzędowy
b. Zasady komunikacji pisemnej
c. Porady językowe
3. Podstawy kodeksu postepowania administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian – stosowanie praktyczne.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych – podstawy, niezbędne elementy decyzji administracyjnej, zasady.
5. Tryby nadzwyczajne wznowienia postepowań administracyjnych i uchylenia decyzji administracyjnych.
6. Podstawy zamówień publicznych do 130 tys. zł oraz tryb podstawowy w Prawie Zamówień Publicznych
7. Podstawy Prawa zamówień publicznych w praktyce.
8. Zasady konstruowania umów w administracji publicznej – podstawy, przedmiot, niezbędne wymagania.
9. Redagowanie tekstów aktów prawnych – uchwał, zarządzeń, regulaminów wewnętrznych.
10. Obsługa interesantów w Urzędzie – jak radzić sobie w sytuacjach trudnych w kontakcie z Klientem?
11. Udzielanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania dotacji w jednostce samorządu terytorialnego.
12. Ochrona danych osobowych w Urzędzie.
13. Bezpieczeństwo informacji w jednostce samorządu terytorialnego.
14. Instrukcja kancelaryjna – prawidłowy obieg dokumentów, zasady bezpieczeństwa, prowadzenie metryki, spis spraw, czynności kancelaryjne.
a. Mieszany obieg dokumentów – tradycyjny i elektroniczny, a instrukcja kancelaryjna.
b. Zasady bezpieczeństwa w elektronicznym obiegu dokumentów.
c. Pojęcie nośnika danych w związku z obiegiem dokumentów.
d. Instrukcja kancelaryjna – zasady i podstawy prawne.
e. Czynności kancelaryjne w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
f. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym
g. Jak założyć prawidłowo sprawę w systemie tradycyjnym?
h. Prowadzenie spisu spraw w systemie tradycyjnym.
i. Metryka sprawy – podstawy prawne, właściwe prowadzenie.
j. KPA i inne akty prawne związane z prowadzeniem spraw administracyjnych.
k. Obowiązki archiwizacyjne.

Plan szkolenia

Kodeks Postępowania Administracyjnego.

1. Podstawy funkcjonowania Urzędu – przepisy ustrojowe oraz materialnoprawne.
2. Przyjazny język urzędowy – komunikacja pisemna, poprawny przekaz informacji, zasady prostego języka urzędowego.
a. Przyjazny język urzędowy
b. Zasady komunikacji pisemnej
c. Porady językowe
3. Podstawy kodeksu postepowania administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian – stosowanie praktyczne.
4. Wydawanie decyzji administracyjnych – podstawy, niezbędne elementy decyzji administracyjnej, zasady.
5. Tryby nadzwyczajne wznowienia postepowań administracyjnych i uchylenia decyzji administracyjnych.
6. Podstawy zamówień publicznych do 130 tys. zł oraz tryb podstawowy w Prawie Zamówień Publicznych
7. Podstawy Prawa zamówień publicznych w praktyce.
8. Zasady konstruowania umów w administracji publicznej – podstawy, przedmiot, niezbędne wymagania.
9. Redagowanie tekstów aktów prawnych – uchwał, zarządzeń, regulaminów wewnętrznych.
10. Obsługa interesantów w Urzędzie – jak radzić sobie w sytuacjach trudnych w kontakcie z Klientem?
11. Udzielanie, rozliczanie i kontrola wykorzystania dotacji w jednostce samorządu terytorialnego.
12. Ochrona danych osobowych w Urzędzie.
13. Bezpieczeństwo informacji w jednostce samorządu terytorialnego.
14. Instrukcja kancelaryjna – prawidłowy obieg dokumentów, zasady bezpieczeństwa, prowadzenie metryki, spis spraw, czynności kancelaryjne.
a. Mieszany obieg dokumentów – tradycyjny i elektroniczny, a instrukcja kancelaryjna.
b. Zasady bezpieczeństwa w elektronicznym obiegu dokumentów.
c. Pojęcie nośnika danych w związku z obiegiem dokumentów.
d. Instrukcja kancelaryjna – zasady i podstawy prawne.
e. Czynności kancelaryjne w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
f. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym
g. Jak założyć prawidłowo sprawę w systemie tradycyjnym?
h. Prowadzenie spisu spraw w systemie tradycyjnym.
i. Metryka sprawy – podstawy prawne, właściwe prowadzenie.
j. KPA i inne akty prawne związane z prowadzeniem spraw administracyjnych.
k. Obowiązki archiwizacyjne.

Szkolenie “Kodeks Postępowania Administracyjnego” poprowadzą doświadczeni IOD:

Mariusz Kania –  jako doświadczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z bogatym tłem informatycznym, specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów informatycznych, ze szczególnym naciskiem na wdrażanie systemów bezpieczeństwa informacji.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy jako IOD w jednostkach samorządowych oraz w sektorze prywatnym, Mariusz posiada unikalną wiedzę i praktyczne umiejętności, które są niezbędne do skutecznego zarządzania ochroną danych osobowych. Jego specjalność obejmuje przeprowadzanie szczegółowych audytów bezpieczeństwa, na podstawie których przygotowuje i wdraża dedykowane instrukcje zarządzania systemami informatycznymi, zapewniając ich zgodność z obowiązującymi przepisami RODO.

Nasze szkolenie skierowane do obecnych i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, którzy poszukują solidnej podstawy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego pełnienia swoich obowiązków. Uczestnicy szkolenia zyskają nie tylko cenne informacje od doświadczonego praktyka, ale także będą mieli okazję do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych.

Cena: 599 zł netto*
*szkolenie zwolnione z podatku VAT dla instytucji finansujących szkolenie w 70% ze środków publicznych.
Terminy najbliższych szkoleń:
26.07.2024 - 8:00 - 14:30 - 4 wolne miejsca
16.08.2024 - 8:00 - 14:30 - 7 wolnych miejsc
20.09.2024 - 8:00 - 14:30 - 9 wolnych miejsc
Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

 

Facebook

LinkedIn

Santander BP: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Cena: 599 zł netto*
*szkolenie zwolnione z podatku VAT dla instytucji finansujących szkolenie w 70% ze środków publicznych.
Terminy najbliższych szkoleń:
21.04.2023 - 8:00 - 14:30
- 7 wolnych miejsc
19.05.2023 - 8:00 - 14:30
- 3 wolne miejsca
16.06.2023 - 8:00 - 14:30
- 4 wolne miejsca

Kontakt

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

Facebook

LinkedIn

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Santander Bank Polska: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  –  POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

© 2023 Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji. Wszelkie prawa zastrzeżone.