Rynek 5/6 59-220 Legnica
Telefon: +48 795 572 491
Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

Szkolenia dla samorządów są ważne z wielu powodów, zarówno dla funkcjonowania samorządów, jak i dla społeczności, którymi zarządzają. Pomagają członkom samorządu zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności, aby efektywnie zarządzać jednostką samorządową. Pozwala to na lepsze rozumienie przepisów prawnych, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi oraz realizację projektów na rzecz społeczności.

Regularne szkolenia przyczyniają się do podnoszenia poziomu profesjonalizmu w samorządach. Pracownicy zdobywają nowe umiejętności, uczą się dobrych praktyk i stosują je w swojej pracy. To prowadzi do zwiększenia efektywności i lepszego wykorzystania zasobów.

Poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz stosowanie najlepszych praktyk, samorządy mogą lepiej planować i realizować projekty związane z rozwojem lokalnym, zwiększając tym samym jakość życia mieszkańców.

Szkolenia dla samorządów są ważne z wielu powodów, zarówno dla funkcjonowania samorządów, jak i dla społeczności, którymi zarządzają. Pomagają członkom samorządu zdobyć potrzebną wiedzę i umiejętności, aby efektywnie zarządzać jednostką samorządową. Pozwala to na lepsze rozumienie przepisów prawnych, zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi oraz realizację projektów na rzecz społeczności.

Regularne szkolenia przyczyniają się do podnoszenia poziomu profesjonalizmu w samorządach. Pracownicy zdobywają nowe umiejętności, uczą się dobrych praktyk i stosują je w swojej pracy. To prowadzi do zwiększenia efektywności i lepszego wykorzystania zasobów.

Poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz stosowanie najlepszych praktyk, samorządy mogą lepiej planować i realizować projekty związane z rozwojem lokalnym, zwiększając tym samym jakość życia mieszkańców.
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
W trakcie szkolenia w praktyczny sposób przedstawiona zostanie wiedza umożliwiająca prawidłowe i bezpieczne stosowanie przepisów KPA w bieżącej pracy.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ
Celem kursu jest zgłębienie wiedzy dotyczącej bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych w jednostkach samorządowych.
CYBERBEZPIECZEŃSTWO W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ
Kurs pozwala na pozyskanie usystematyzowanej wiedzy o zarządzaniu i dbaniu o bezpieczeństwo informacji, odpowiednie i właściwe dla wymogów funkcjonowania organizacji.
SZKOLENIE DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników odpowiedzialnych za politykę informacyjną oraz praktyczne wykonywanie obowiązków związanych prawem do informacji publicznej.
WYKAZ SZKOLEŃ DLA INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH

Zakres możliwych do przeprowadzenia szkoleń:Z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

  • Podstawy KPA
  • Prowadzenie postępowań administracyjnych
  • Wydawanie decyzji administracyjnych
  • Zaskarżanie decyzji administracyjnych
  • Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji administracyjnych
  • oraz inne, dostosowane do Waszych potrzeb.

Dostęp do Informacji Publicznej:

  • Udostępnianie informacji publicznej
  • Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego:

  • Organizacja jednostek samorządu terytorialnego
  • Konstruowanie regulaminów i zarządzeń związanych z funkcjonowaniem JST
  • Kontrola wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego
  • Obieg dokumentacji w JST (wraz z aspektami związanymi z dostępem do dokumentacji, prowadzeniem metryk, archiwizacją itp.)
  • Kontrola zarządcza w JST
  • Szacowanie ryzyka w JST
  • oraz inne, dostosowane do Waszych potrzeb.

Cyberbezpieczeństwo:

  • Podstawy cyberbezpieczeństwa dla pracowników
  • Szczegółowe zagrożenia stwarzane przez urządzenia IoT – aspekty praktyczne, jak się przed nimi chronić
  • Rozporządzenie o KRI oraz ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – aspekty prawne i techniczne
  • W tym inne, dostosowane do Waszych potrzeb.

Bezpieczeństwo Informacji:

  • Wprowadzenie do ISO 27001 i norm powiązanych
  • Bezpieczeństwo informacji w kontekście dokumentacji SZBI
  • Ogólne szkolenia dot. bezpieczeństwa informacji – zgodnie z normami ISO 27001, dyrektywami, wytycznymi organizacji branżowych (np. ISACA)

RODO:

  • Uregulowania normatywne ochrony danych osobowych w kontekście funkcjonujących standardów (ISO 27701, BS 10012 itp.).

Nasze szkolenia są prowadzone przez doświadczonych ekspertów, a treści programów są dostosowywane do Waszych unikalnych potrzeb i specyfiki. Jesteśmy przekonani, że nasze szkolenia przyczynią się do wzrostu efektywności Waszego samorządu oraz zwiększenia kompetencji Waszych pracowników.

Cena szkolenia uzależniona jest od jego rodzaju oraz ilości osób do przeszkolenia.

Jeśli jesteście zainteresowani naszą ofertą lub macie pytania, prosimy o kontakt e-mail sekretariat@centrumbip.pl lub telefonicznie 884 330 922. 

Chętnie dostosujemy nasze szkolenia do Waszych oczekiwań.

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

 

Facebook

LinkedIn

Santander BP: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Kontakt

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

Facebook

LinkedIn

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Santander Bank Polska: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych