Rynek 5/6 59-220 Legnica
Telefon: +48 795 572 491
Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

SKLEP

Dokumentacja została stworzona przez Inspektorów Ochrony Danych i cyberbezpieczeństwa którzy dopracowywali i dostosowywali ją do bieżących wymogów na podstawie własnych doświadczeń. Dokumentacja ta niejednokrotnie była przedmiotem kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SAMORZĄDZIE

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach Samorządowych (Starostwa, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, jednostki organizacyjne).

Cena: 249

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOCIE MEDYCZNYM

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w podmiotach medycznych (szpitale, przychodnie, prywatne gabinety lekarskie).

Cena: 249

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach oświatowych (żłobki przedszkola, szkoły).

Cena: 249

DOKUMENTACJA

WDROŻENIE STANDARDÓW DOTYCZĄCYCH NIELETNICH

Nasz zestaw dokumentów jest niezbędny dla wszystkich jednostek zajmujących się opieką, edukacją oraz ochroną nieletnich. Dokumentacja została opracowana z myślą o szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, klubach sportowych, organizacjach pozarządowych oraz instytucjach związanych z ochroną praw dziecka. Zawiera ona kompleksowe wytyczne i procedury, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony prawnej nieletnich.

Cena: 249

DOKUMENTACJA

SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Gotowe procedury do wdrożenia SZBI, zgodne z wytycznymi rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Pakiet dokumentacji dostosowany dla instytucji publicznych.

Cena: 699

SKLEP

Dokumentacja została stworzona przez Inspektorów Ochrony Danych i cyberbezpieczeństwa którzy dopracowywali i dostosowywali ją do bieżących wymogów na podstawie własnych doświadczeń. Dokumentacja ta niejednokrotnie była przedmiotem kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SAMORZĄDZIE

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach Samorządowych (Starostwa, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, jednostki organizacyjne).

Cena: 249 zł

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOCIE MEDYCZNYM

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w podmiotach medycznych (szpitale, przychodnie, prywatne gabinety lekarskie).

Cena: 249zł

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach oświatowych (żłobki przedszkola, szkoły).

Cena: 249zł

DOKUMENTACJA

SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Gotowe procedury do wdrożenia SZBI, zgodne z wytycznymi rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Pakiet dokumentacji dostosowany dla instytucji publicznych.

Cena: XXX zł