Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

SKLEP

Dokumentacja została stworzona przez Inspektorów Ochrony Danych i cyberbezpieczeństwa którzy dopracowywali i dostosowywali ją do bieżących wymogów na podstawie własnych doświadczeń. Dokumentacja ta niejednokrotnie była przedmiotem kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

SKLEP

Dokumentacja została stworzona przez Inspektorów Ochrony Danych i cyberbezpieczeństwa którzy dopracowywali i dostosowywali ją do bieżących wymogów na podstawie własnych doświadczeń. Dokumentacja ta niejednokrotnie była przedmiotem kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SAMORZĄDZIE

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach Samorządowych (Starostwa, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, jednostki organizacyjne).

Cena: 249

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SAMORZĄDZIE

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach Samorządowych (Starostwa, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, jednostki organizacyjne).

Cena: 249 zł

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOCIE MEDYCZNYM

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w podmiotach medycznych (szpitale, przychodnie, prywatne gabinety lekarskie).

Cena: 249

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PODMIOCIE MEDYCZNYM

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w podmiotach medycznych (szpitale, przychodnie, prywatne gabinety lekarskie).

Cena: 249zł

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach oświatowych (żłobki przedszkola, szkoły).

Cena: 249

DOKUMENTACJA

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach oświatowych (żłobki przedszkola, szkoły).

Cena: 249zł

DOKUMENTACJA

SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Gotowe procedury do wdrożenia SZBI, zgodne z wytycznymi rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Pakiet dokumentacji dostosowany dla instytucji publicznych.

Cena: XXX zł

DOKUMENTACJA

SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

Gotowe procedury do wdrożenia SZBI, zgodne z wytycznymi rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Pakiet dokumentacji dostosowany dla instytucji publicznych.

Cena: XXX