Rynek 5/6 59-220 Legnica
Telefon: +48 795 572 491

SZKOLENIE

Dostęp do informacji publicznej dla pracowników instytucji publicznych

Szkolenie "Dostęp do informacji publicznej dla pracowników instytucji publicznych" jest przeznaczone dla pracowników urzędów oraz innych instytucji publicznych, w tym samorządowych, którzy odpowiedzialni są za politykę informacyjną oraz praktyczne wykonywanie obowiązków związanych z biernym i czynnym prawem do informacji publicznej. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu udostępniania informacji publicznej.

W części teoretycznej omawiane są zasady i procedury dotyczące dostępu do informacji publicznej. Natomiast w części praktycznej uczestnicy zdobywają umiejętności dotyczące postępowania w sprawach związanych z udostępnieniem informacji publicznej, w tym rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji, sporządzania pism urzędowych, takich jak decyzje administracyjne oraz pisma informacyjne i procesowe.Poprawne i zrozumiałe formułowanie treści pism urzędowych jest kluczowe dla budowania pozytywnego wizerunku urzędu oraz tworzenia transparentnych relacji między władzą a obywatelami. Dlatego też, uczestnictwo w szkoleniu umożliwia pracownikom instytucji publicznych zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na profesjonalne i skuteczne wykonywanie ich obowiązków związanych z dostępem do informacji publicznej.

SZKOLENIE

Dostęp do informacji publicznej dla pracowników instytucji publicznych

Szkolenie "Dostęp do informacji publicznej dla pracowników instytucji publicznych" jest przeznaczone dla pracowników urzędów oraz innych instytucji publicznych, w tym samorządowych, którzy odpowiedzialni są za politykę informacyjną oraz praktyczne wykonywanie obowiązków związanych z biernym i czynnym prawem do informacji publicznej. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej, w której uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu udostępniania informacji publicznej.

W części teoretycznej omawiane są zasady i procedury dotyczące dostępu do informacji publicznej. Natomiast w części praktycznej uczestnicy zdobywają umiejętności dotyczące postępowania w sprawach związanych z udostępnieniem informacji publicznej, w tym rozpatrywania wniosków o udostępnienie informacji, sporządzania pism urzędowych, takich jak decyzje administracyjne oraz pisma informacyjne i procesowe.Poprawne i zrozumiałe formułowanie treści pism urzędowych jest kluczowe dla budowania pozytywnego wizerunku urzędu oraz tworzenia transparentnych relacji między władzą a obywatelami. Dlatego też, uczestnictwo w szkoleniu umożliwia pracownikom instytucji publicznych zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na profesjonalne i skuteczne wykonywanie ich obowiązków związanych z dostępem do informacji publicznej.


Plan szkolenia:

1. Prawo do informacji publicznej w Polsce - zasady ogólne i podstawowe definicje.
2. Kto może korzystać z prawa do informacji publicznej? - uprawnienia obywateli, dziennikarzy i organizacji pozarządowych.
3. Jak składać wnioski o udostępnienie informacji publicznej? - wymagane formy, treść wniosku, terminy odpowiedzi.
4. Jakie informacje są objęte prawem do informacji publicznej? - zasady udostępniania dokumentów i informacji.
5. Jakie instytucje są zobowiązane do udzielania informacji publicznej? - lista organów publicznych i podmiotów prywatnych objętych ustawą.
6. Jakie ograniczenia prawne można wprowadzić w dostęp do informacji publicznej? - ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona bezpieczeństwa państwa i in.
7. Jakie środki odwoławcze przysługują w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej? - możliwość składania skarg i wniosków do organów nadzorczych i sądów administracyjnych.
8. Kto odpowiada za udzielanie informacji publicznej i w jaki sposób można dochodzić swoich praw? - odpowiedzialność organów publicznych za udzielanie informacji, możliwość składania skarg i wniosków do organów nadzorczych i sądów administracyjnych.
9. Jakie korzyści wynikają z korzystania z prawa do informacji publicznej? - jakie informacje można uzyskać i w jaki sposób mogą być wykorzystane.
10. Praktyczne aspekty korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej - jak korzystać z informacji publicznej, jak interpretować udostępnione dokumenty, jakie są możliwości wykorzystania uzyskanych informacji.
11. Nowe technologie w zakresie dostępu do informacji publicznej - jakie są narzędzia i platformy internetowe pozwalające na szybszy i wygodniejszy dostęp do informacji publicznej, jakie korzyści przynosi wykorzystanie tych narzędzi oraz jakie są ograniczenia w ich wykorzystaniu.
12. Praktyczne ćwiczenia - jak w praktyce rozpatrywać wnioski o udostępnienie informacji, sporządzać pisma urzędowe, takie jak decyzje administracyjne oraz pisma informacyjne i procesowe.
13. Analiza przykładów dobrych i złych praktyk - jakie są dobre praktyki w zakresie realizacji prawa dostępu do informacji publicznej, jakie są przypadki nadużyć, które należy unikać.

Plan szkolenia

Dostęp do informacji publicznej dla pracowników instytucji publicznych

1. Prawo do informacji publicznej w Polsce - zasady ogólne i podstawowe definicje.
2. Kto może korzystać z prawa do informacji publicznej? - uprawnienia obywateli, dziennikarzy i organizacji pozarządowych.
3. Jak składać wnioski o udostępnienie informacji publicznej? - wymagane formy, treść wniosku, terminy odpowiedzi.
4. Jakie informacje są objęte prawem do informacji publicznej? - zasady udostępniania dokumentów i informacji.
5. Jakie instytucje są zobowiązane do udzielania informacji publicznej? - lista organów publicznych i podmiotów prywatnych objętych ustawą.
6. Jakie ograniczenia prawne można wprowadzić w dostęp do informacji publicznej? - ochrona danych osobowych, tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona bezpieczeństwa państwa i in.
7. Jakie środki odwoławcze przysługują w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej? - możliwość składania skarg i wniosków do organów nadzorczych i sądów administracyjnych.
8. Kto odpowiada za udzielanie informacji publicznej i w jaki sposób można dochodzić swoich praw? - odpowiedzialność organów publicznych za udzielanie informacji, możliwość składania skarg i wniosków do organów nadzorczych i sądów administracyjnych.
9. Jakie korzyści wynikają z korzystania z prawa do informacji publicznej? - jakie informacje można uzyskać i w jaki sposób mogą być wykorzystane.
10. Praktyczne aspekty korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej - jak korzystać z informacji publicznej, jak interpretować udostępnione dokumenty, jakie są możliwości wykorzystania uzyskanych informacji.
11. Nowe technologie w zakresie dostępu do informacji publicznej - jakie są narzędzia i platformy internetowe pozwalające na szybszy i wygodniejszy dostęp do informacji publicznej, jakie korzyści przynosi wykorzystanie tych narzędzi oraz jakie są ograniczenia w ich wykorzystaniu.
12. Praktyczne ćwiczenia - jak w praktyce rozpatrywać wnioski o udostępnienie informacji, sporządzać pisma urzędowe, takie jak decyzje administracyjne oraz pisma informacyjne i procesowe.
13. Analiza przykładów dobrych i złych praktyk - jakie są dobre praktyki w zakresie realizacji prawa dostępu do informacji publicznej, jakie są przypadki nadużyć, które należy unikać.

Szkolenie “Dostęp do informacji publicznej dla pracowników instytucji publicznych” poprowadzi doświadczeni IOD:

Daniel Tyzenhauz – wieloletni pracownik samorządowy

Cena: 1500 zł netto*
*szkolenie zwolnione z podatku VAT dla instytucji finansujących szkolenie w 70% ze środków publicznych.
Terminy szkoleń zamkniętych ustalamy mailowo lub telefonicznie
Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

 

Facebook

LinkedIn

Santander BP: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Cena: 499 zł netto*
*szkolenie zwolnione z podatku VAT dla instytucji finansujących szkolenie w 70% ze środków publicznych.
Terminy najbliższych szkoleń:
28 kwietnia 2023 - 8:00 - 14:30 - 6 wolnych miejsc
26 maja 2023 - 8:00 - 14:30 - 8 wolnych miejsc
23 czerwca 2023 - 8:00 - 14:30 - 8 wolnych miejsc

Szkolenie “Dostęp do informacji publicznej dla pracowników instytucji publicznych” poprowadzi:

Mariusz Kania – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, informatyk. Specjalizuje się w bezpieczeństwie systemów informatycznych, szczególnie we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa. W oparciu o wyniki audytów przygotowuje i wdraża instrukcje zarządzania systemami informatycznymi. Od kilku lat Inspektor Ochrony Danych w Jednostkach Samorządowych oraz w sektorze prywatnym.

Kontakt

+48 795 572 491

sekretariat@centrumbip.pl

ul. Rynek 5/6, Legnica [MAPA]

Poniedziałek – Piątek 08:00 – 16:00

Facebook

LinkedIn

KRS: 0000754902, NIP: 6912539683, REGON: 381696271

Santander Bank Polska: 32 1090 2066 0000 0001 4184 6879

Logo Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji Incydent - Ochrona Danych Osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  –  POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

© 2023 Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji. Wszelkie prawa zastrzeżone.