Rynek 5/6 59-220 Legnica
Telefon: +48 795 572 491

Dokumentacja Ochrony Danych Osobowych - Samorządy

Cena: 699 zł

249,00 

Opis

Kompletna dokumentacja Ochrony Danych Osobowych do wdrożenia w jednostkach Samorządowych (Starostwa, Urzędy Miasta, Urzędy Gminy, jednostki organizacyjne).
Dokumentacja została stworzona przez Inspektorów Ochrony Danych w jednostkach Samorządowych którzy dopracowywali i dostosowywali ją do bieżących wymogów na podstawie własnych doświadczeń. Dokumentacja ta niejednokrotnie była przedmiotem kontroli przez Urząd Ochrony Danych  Osobowych.
W skład dokumentacji wchodzi:

 • Polityka Ochrony Danych Osobowychmaksymalnie rozszerzona wersja do dostosowania w poszczególnych jednostkach.
  – Załącznik nr 01 – Upoważnienie i Oświadczenie pracownika dotyczące przetwarzania danych osobowych;
  – Załącznik nr 02 – Rejestr upoważnień;
  – Załącznik nr 03 – Wykaz pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe;
  – Załącznik nr 04 – Wykaz kategorii danych osobowych;
  – Załącznik nr 05 – Plan sprawdzeń;
  – Załącznik nr 06 – Sprawozdanie ze sprawdzenia;
  – Załącznik nr 07 – Oświadczenie o przeszkoleniu z zakresu Ochrony Danych Osobowych;
  – Załącznik nr 08 – Wykaz Identyfikatorów;
 • Polityka Zarządzania Systemem Teleinformatycznym.
  – Złącznik nr 1 – Pytania Informatyczne – Zestaw pytań skierowany do działu IT odnośnie systemów informatycznych i ich zabezpieczeń;
 • Polityka Ciągłości Działania – dokument określa wymagania w zakresie wdrażania i realizacji działań, zapewniających ciągłość przetwarzania informacji;
 • Szacowanie Ryzyka  – wzory;
 • Umowa powierzenia:
  – wzór umowy powierzenia,
  – rejestr umów powierzenia danych osobowych;
 • Procedury – 30 procedur (zarządzania korespondencją indywidualną, procedura nagrywania i transmisji dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Miejskiej, procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą, procedura retencji danych osobowych i wiele innych przydatnych w pracy Inspektora Ochrony Danych Osobowych i bezpieczeństwa danych w Jednostkach Samorządowych);
 • Zgody – wzory zgód (wizerunek, rekrutacja, granty i inne);
 • Instrukcja postepowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych
 • Klauzule Informacyjne – Łącznie 75 Klauzul Informacyjnych podzielone na 15 wydziałów.
 • Rejestr czynności;
 • Rejestr kategorii czynności przetwarzania;